Những chắt lọc trong nghin cứu về xu hướng SEO 2017

  1. Backlinks rất quan trọng. Trung bình cứ 2 vị trí đầu của google sẽ chiếm  38% tổng backlinks trên trang nhất google
  2. Trung bình, vị trí càng gần top 1 thì càng có nhiều links từ nhiều website ( domain) khác trỏ về ( Reffering domain càng cao) . Website rank top 1 google trung bình có khoảng 168% reffering domain  hơn những web rank top 5
  3. Xuyên suốt các website ở trang 1 thường có tỉ lệ backlink / domain là 37 : 1. Điều này có nghĩa là mỗi website ở trang 1 google có 37 backlinks ở các trang khác nhau từ một domain.nghin-cuu-xu-huong-seo-2017
  4. Content dài có xu hướng rank cao hơn những content khác trên google. Trung bình những website ở trang 1 google có khoảng 1,890 chữ ( 1,890 chữ đầy đủ nhé)
  5. Những trang web rank top thường có title (tiêu đề) ngắn, và con số đẹp nhất thường là 8 chữ
  6. Những trang top google thường có URL ngắn hơn, với top 1 URL trung bình có 59 chữ
  7. Website có HTTPS ảnh hưởng rất tích cực tới việc top, với tỉ lệ khoảng 33% url ở top 1,2 hoặc 3  đều có HTTPS
  8. Website có từ khóa cần seo trong url  thường có vị trí cao hơn trong google
  9. Schema không giúp cải thiện thứ hạng website của bạn như mọi người đã lầm tưởng
  10. Outbound link ( link ngoài ) ảnh hưởng tích cực đến thứ hạng từ khóa của bạn.

Bình luận: