Cấu hình sử dụng cùng lúc nhiều phiên bản php trên Hosting Linux

Sử dụng hosting iNET hỗ trợ có thể chạy được nhiều phiên bản PHP  trên cùng một server, với chức năng này đã đáp ứng sự đa dạng linh hoạt sử dụng nhiều phiên bản php cho quý khách trong thiết kế website, đây là một tính năng vượt trôi và mới nhất chỉ có ở hosting inet.

Để tùy chọn các phiên bản php, hoặc cần update các module khác ví dụ:

  • Nâng cấp phiên bản PHP lên bản cao hơn như PHP 5.5 ; 5.6; 7.0
  • Muốn hạn phiên bản PHP từ bản hiện tại xuống bản thấp hơn như PHP 5.4; 5.3; 5.2; 4.4
  • Muốn active các modul chưa có: mbstring; mysqli; gzip; zend_guard_loader …v..v..
  • Muốn tăng dung lượng file upload_max_filesize; tăng max_execution_time; safe_mode off ; magic_quotes_gpc off ..v..v

Người dùng có thể tùy ý thực hiện điều chỉnh các thông số này qua các bước.

Trong cPanel hosting chọn

Chuyển ra giao diện mới bạn có thể nhìn thấy bản PHP hiện tại đang chạy cho hosting của bạn và các modul mặc định được kích hoạt.

Muốn nâng cấp hoặc hạ cấp phiên bản PHP của mình bạn có thể thực hiện như sau.

  • 1- Chọn bản PHP mong muốn
  • 2- Chọn Set as current để thiết lập bản PHP mong muốn cho hosting
  • 3- Chọn Save để lưu lại cấu hình

Muốn active các modul nào, bạn tick chọn ô vuông bên phải của module tương ứng.

VD: Active modul mbstring

Làm tương tự với các module khác mà bạn muốn.

Muốn tùy biến các module mở rộng khác, bạn tích chọn

Trang mới hiện ra bạn có thể thực hiện tương tực việc tùy biến các tham số theo yêu cầu của bạn.

Sau đó Save để cấu hình có hiệu lực.

Chúc bạn thực hiện thành công !

Bình luận: