1. Yêu cầu anh em viết bài đúng lịch. (hệ thống sẽ kiểm tra ngày đăng và ngày gửi file nếu không trung file sẽ bị loại). Vì vậy ít nhiều viết xong cuối ngày cũng phải gửi về (tốt nhất ngày gửi 2 lần)
  2. Chỉ nhận file txt (nên dùng công cụ notepage++). tên file là user_ngay-thang-năm ví dụ (huyenld_26-12-2016.txt).
  3. Nội dung bên trong chỉ có link không cần chú thích ngày tháng gì thêm. Cứ 1 bài viết tức 10 bài đăng lại cách ra 1 dòng.

Đề nghị anh em chấp hành đúng để áp dụng tự động vào view.

File txt mẫu: huyenld_26-12-2016

Bình luận: